مانیفست وب‌سایت پرسش و پاسخ فارسی یک سند استاندارد تهیه شده توسط وب‌سایت پرسش و پاسخ فارسی برای استانداردسازی قواعد استفاده از وب‌سایت‌های پرسش و پاسخ فارسی است. این مانیفست ابتدا به صورت آزمایشی با نام بتا عرضه شده و در وب‌سایت‌های رایگان همین مجموعه پیاده‌سازی و بررسی می‌شود.

نسخه‌ی ۱.۰.۰ (نسخه‌ی اول)

در این نسخه بازبینی نهایی انجام شده و سند استاندارد ۱.۰.۰ تولید می‌شود.

دانلود نسخه‌ی ۱.۰.۰

نسخه‌ی ۱.۰.۰ بتا ۶ (نسخه‌ی آزمایشی)

در این نسخه اشکالات عمده‌ی نسخه‌ی ۱.۰.۰ بتا ۵ برطرف شده و ویرایش‌های اصلی انجام می‌شود.

دانلود نسخه‌ی ۱.۰.۰ بتا ۶

نسخه‌ی ۱.۰.۰ بتا ۵ (نسخه‌ی آزمایشی)

در این نسخه قوانین و قواعد مربوط به نقش‌ها به سند اضافه می‌شوند.

دانلود نسخه‌ی ۱.۰.۰ بتا ۵

نسخه‌ی ۱.۰.۰ بتا ۴ (نسخه‌ی آزمایشی)

نسخه‌ی ۱.۰.۰ بتا ۴ همراه با قواعد جدید مربوط به نقش‌ها ارائه می‌شود.

دانلود نسخه‌ی ۱.۰.۰ بتا ۴

نسخه‌ی ۱.۰.۰ بتا ۳ (نسخه‌ی آزمایشی)

نسخه‌ی ۱.۰.۰ بتا ۳ با اصلاحات نسخه‌ی قبلی و افزودن قواعد مربوط به عناوین و امتیازها ارائه می‌شود.

دانلود نسخه‌ی ۱.۰.۰ بتا ۳

نسخه‌ی ۱.۰.۰ بتا ۲ (نسخه‌ی آزمایشی)

نسخه‌ی ۱.۰.۰ بتا ۲ با انجام اصلاحات ویرایشی و افزودن چند بند روی نسخه‌ی ۱.۰.۰ بتا ۱ ارائه می‌شود.

دانلود نسخه‌ی ۱.۰.۰ بتا ۲

نسخه‌ی ۱.۰.۰ بتا ۱ (نسخه‌ی آزمایشی)

در این نسخه قوانین و قواعد مربوط به محتویات اصلی وب‌سایت پرسش و پاسخ آماده شده است. محتویات به دو بخش محتویات عمومی و محتویات خاص تقسیم شده است. محتویات عمومی شامل متن ساده، صدا و تصویر، فرمول، کد برنامه است. محتویات خاص شامل پرسش، پاسخ و دیدگاه می‌باشد.

دانلود نسخه‌ی ۱.۰.۰ بتا ۱