در مجموعه وب‌سایت‌های پرسش و پاسخ فارسی ما به دنبال ایجاد یک فضای تعاملی جهت دسترسی سریع به پاسخ‌ها و نیازهای کاربران هستیم. برای این منظور نیاز به فراهم کردن امکانات مختلف و نگهداری مداوم این امکانات می‌باشیم.

در واقع، در پرسش و پاسخ فارسی، ما همواره نیاز به حفظ تعادل بین هزینه‌های فنی و انسانی نگه‌داری و راضی ماندن کاربران داریم. این موضوع را به گونه‌ای حفظ خواهیم کرد که همواره امکانات پرسش و پاسخ فارسی به رایگان در دسترس همه باشد.

دسترسی‌ها

هنگامی که یک کاربر وارد یکی از وب‌سایت‌های پرسش و پاسخ فارسی می‌شود، دسترسی ساده‌ای دارد که نیازهای اولیه‌ی کاربری را برطرف می‌کند. دسترسی‌هایی مانند ایجاد پرسش و پاسخ به پرسش دیرگان.

هنگامی که سطح تعامل یک کاربر با محتوا و کاربران دیگر در وب‌سایت بیشتر می‌شود، به مرور به ابزار جدیدی نیاز پیدا می‌کند که با توجه به این سطح تعامل، ابزار جدید در اختیار وی قرار می‌گیرد.

نیازمندی‌ها برای رسیدن به هر سطح دسترسی در زیر قرار داده شده است.

نیازمندی‌های سطوح دسترسی کاربری

 • سطح صفر (ساده)
  • با ثبت‌نام و ساخت یک وب‌سایت پرسش و پاسخ جدید به صورت پیش‌فرض در این سطح قرار می‌گیرید.
 • سطح یک (برنزی)
  • پرسش‌ها: 40
  • پاسخ‌ها: 20
  • دیدگاه‌ها: 20
 • سطح دو (نقره‌ای)
  • پرسش‌ها: 160
  • پاسخ‌ها: 100
  • دیدگاه‌ها: 100
 • سطح سه (طلایی)
  • پرسش‌ها: 700
  • پاسخ‌ها: 450
  • دیدگاه‌ها: 450

امکانات هر سطح دسترسی در زیر قرار داده شده است. دقت کنید که برای استفاده از این امکانات، باید وب‌سایت پرسش و پاسخ مورد نظر نیز به مرحله‌ای رسیده باشد که این افزونه‌ها روی آن فعال شده باشد.

امکانات سطوح دسترسی کاربری

 • امکانات پیش‌فرض
  • نمایش صفحات پرسش
  • طرح پرسش
  • پاسخ به پرسش‌ها
  • ارسال دیدگاه
  • امتیازدهی به پرسش‌ها
  • امتیازدهی به پاسخ‌ها
  • کاهش امتیاز ارسال‌ها
  • پرچم زدن ارسال‌ها
  • ارسال پیام روی دیوار اعضا
  • امتیازدهی به دیدگاه
 • سطح ساده، کاربری: حرفه‌ای
  • تغییر شاخه‌ی پرسش‌ها
  • ویرایش پرسش‌ها
  • ویرایش پاسخ‌ها
  • ویرایش دیدگاه‌ها
  • بستن پرسش‌ها
  • تایید یا رد ارسال‌ها
  • نمایش یا مخفی کردن ارسال‌ها
  • درج امضای شخصی برای نمایش زیر ارسال‌های
 • سطح برنزی، کاربری: ویرایش‌گر
  • ویرایش ارسال به صورت مخفی
  • انتخاب پاسخ برای پرسش دیگران
 • سطح نقره‌ای، کاربری: مدیر
  • مشاهده‌ی ip ارسال‌ها
  • نمایش کسانی که پرچم زده‌اند یا امتیاز داده‌اند
  • مسدودیت یا رفع مسدودیت ip ها
  • تایید کاربران ثبت شده
  • حرفه‌ای کردن کاربران دیگر
  • امکان مدیریت امضای کاربران
 • سطح طلایی، کاربری: ادمین
  • حذف ارسال‌های مخفی
  • دیدن آدرس ایمیل کاربران
  • حذف کاربران
  • ویرایش‌گر کردن کاربران دیگر

سطوح وب‌سایت

هنگامی که یک وب‌سایت در مجموعه‌ی وب‌سایت‌های پرسش و پاسخ فارسی ایجاد می‌شود، به صورت پایه‌ای شامل امکانات اولیه‌ای است که یک وب‌سایت پرسش و پاسخ باید داشته باشد. هنگامی که محتوای مفید یک وب‌سایت در حال افزایش باشد، نیاز به امکانات بیشتری هم برای مدیریت بهتر وب‌سایت و هم برای پاسخ به نیاز اعضای وب‌سایت خواهد بود.

در مجموعه‌ی پرسش و پاسخ فارسی امکانات یک وب‌سایت با توجه به وضعیت محتوایی و تعاملی کاربران تعیین می‌شود. امکاناتی که در مراحل مختلف روی یک وب‌سایت پرسش و پساسخ قرار می‌گیرد به شکل زیر است. در هر سطح، هم‌زمان کاربران با دسترسی تعیین شده قادر به استفاده از امکانات جدید خواهند بود.

اعتبارات

هر وب‌سایت پرسش و پاسخ، برای دستیابی به سطوح بالاتر نیاز به اعتبار دارد. اعتباری که یک وب‌سایت در طول زمان کسب می‌کند وابسته به محتوا و تعامل کاربران است. معیارهای افزایش اعتبار در زیر لیست شده است.

 • اعتبارات پیوسته
  • هر پرسش: 5 واحد
  • هر پاسخ: 10 واحد
  • هر دیدگاه: 2 واحد
  • هر نمایش پرسش: 1 واحد
  • هر کاربر: 10 واحد
  • هر کاربر فعال: 50 واحد
  • هر کاربر بیش‌فعال: 100 واحد
 • اعتبارات مقطعی
  • بهترین کاربر ماه: 200 واحد (غیرفعال)
  • بهترین پرسش ماه: 100 واحد (غیرفعال)
  • بهترین وب‌سایت ماه: 500 واحد (غیرفعال)
  • بهترین کاربر سال: 2000 واحد (غیرفعال)
  • بهترین پرسش سال: 1000 واحد (غیرفعال)
  • بهترین وب‌سایت سال: 5000 واحد (غیرفعال)