آمار مطالب کاربر

توسط این افزونه می‌توانید در قسمت متای کاربری (مکانی که هنگام پرسش و پاسخ و دیدگاه به عنوان مشخصات کاربر نمایش داده می‌شود) فهرست تعداد پرسش‌ها، پاسخ‌ها و دیدگاه‌های ارائه شده توسط کاربر را نمایش دهید.