اسکرول بی‌نهایت آژاکس

توسط افزونه‌ی اسکرول بی‌نهایت آژاکس می‌توانید ارسال‌های یک صفحه را با اسکرول کردن بارگذاری کنید. این شیوه جایگزین شیوه‌ی قبلی صفحه‌بندی خواهد شد.