داشبورد

افزونه‌ی داشبورد یک صفحه به وب‌سایت پرسش و پاسخ اضافه می‌کند که در آن می‌توانید چند تب برای کاربر تعریف کنید. در هرکدام از این تب‌ها می‌توانید مطالب مورد نظر را قرار دهید.