رتبه‌بندی

افزونه‌ی رتبه‌بندی، یک امکان رتبه‌بندی ۵ ستاره‌ای برای مطالب وب‌سایت فراهم می‌کند.