تعویض قالب

افزونه‌ی تعویض قالب به کاربران امکان می‌دهد یک قالب از قالب‌های موجود در وب‌سایت را برای خود مشخص کند تا وب‌سایت را از این پس با این قالب ببیند.