توضیحات تگ

توسط این افزونه می‌توانید برای هر تگ توضیحی تعریف کنید که هنگام قرار گرفتن ماوس روی تگ نمایش داده شود.