تاریخچه‌ی ویرایش

این افزونه برای نمایش نمایش تاریخچه‌ای از ویرایش‌هایی که روی ارسال‌ها انجام شده، به کار می‌رود.