فعالیت‌های کاربر

این افزونه دو پیوند در صفحه‌ی پروفایل کاربر قرار می‌دهد که پرسش‌ها و پاسخ‌های اخیر یک کاربر را نمایش می‌دهد.