طراحی ایمیل

توسط این افزونه می‌توانید ایمیل‌های ارسالی توسط وب‌سایت پرسش و پاسخ را در قالب HTML طراحی کنید.