ویرایشگر BBCode

این افزونه یک ویرایش‌گر به ویرایش‌گرهای وب‌سایت اضافه می‌کند که در آن می‌توان از کدهای bbcode استفاده کرد.