ویرایش و مدیریت

افزونه‌ی ویرایش و مدیریت این امکان را به مدیران می‌دهد که پیش از تایید یک ارسال، آن را ویرایش کنند.