برترین کاربران

این ابزارک فهرستی از برترین کاربران ماه یا هفته‌ی گذشته را نشان می‌دهد. برای استفاده از این ابزارک باید افزونه‌ی لاگر رویدادها را نصب کرده و برای ذخیره‌سازی در پایگاه داده تنظیم نموده باشید.