جلوگیری از ویرایش هم‌زمان

کاربران شما در وب‌سایت پرسش و پاسخ می‌توانند ارسال‌های خود یا دیگران را (بنا به دسترسی‌های تعریف شده) ویرایش کنند. این افزونه شما را مطمئن می‌کند که دو کاربر هم‌زمان یک ارسال را ویرایش نخواهند کرد.