تاریخچه

این افزونه فهرست کاملی از فعالیت‌های کاربر را در پایگاه داده ذخیره می‌کند و آن‌ها را در یک زیرصفحه از حساب کاربری هر کاربر نمایش می‌دهد.