اطلاع‌رسانی شاخه‌ها

توسط این افزونه می‌توانید فعالیت‌های جدید در یک شاخه را به دنبال‌کنندگان آن شاخه توسط ایمیل اطلاع دهید.