ویرایشگر Markdown

یک ویرایش‌گر بسیار خوب برای وب‌سایت‌هایی که در پرسش‌ها و پاسخ‌ها از کدهایی شبیه به کدهای برنامه‌نویسی یا ریاضی استفاده می‌کنند.