نمایش تگ لگاریتمی

این ابزارک ابر تگی در وب‌سایت نمایش می‌دهد که محبوبیت تگ‌ها را به صورت لگاریتمی مشخص می‌کند. برای وب‌سایت‌هایی که می‌خواهند تگ‌های بسیار زیادی از محبوبیت پایین با زیاد در وب‌سایت خود نمایش دهند گزینه‌ی مناسبی است.