کتابچه

توسط افزونه‌ کتابچه می‌توانید از مطالب وب‌سایت پرسش و پاسخ، یک کتاب تهیه کنید. این کتاب قابل ارائه در دو حالت «وب» و «پی‌دی‌اف» است.
توجه: حالت «پی‌دی‌اف» این افزونه در حال حاضر درست عمل نمی‌کند.