ویکی

توسط افزونه‌ی ویکی می‌توانید یک ویکی برای وب‌سایت خود بسازید. علاوه بر این می‌توانید پرسش‌های وب‌سایت را به صفحات ویکی تبدیل کنید.