دنبال‌کنندگان شاخه

ابزارک دنبال‌کنندگان شاخه، فهرستی از کاربران دنبال‌کننده‌ی یک شاخه را نشان می‌دهد. خصوصیات این فهرست مانند تعداد کاربران نمایشی، نمایش آواتار، نمایش نام کاربری یا نام کامل و ... قابل تنظیم هستند.