مکان ابزارک دلخواه

توسط این ابزارک می‌توانید یک متن HTML را به عنوان ابزارک سفارشی در قسمت‌های مختلف هر صفحه‌ای که مایل هستید قرار دهید.