لاگر رویداد کاربر

این افزونه همانند افزونه‌ی لاگر رویداد، فعالیت‌های کاربر را ذخیره می‌کند تا توسط افزونه‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.