opensearch

این افزونه امکان opensearch را در وب‌سایت فراهم می‌کند. با نصب این افزونه سیستم‌های دیگر می‌توانند مستقیماً در مطالب وب‌سایت پرسش و پاسخ شما جستجو انجام دهند.