خبرنامه

توسط این افزونه می‌توانید یک خبرنامه از فعالیت‌های وب سایت را به صورت خبرنامه برای کاربران ارسال نمایید.