نظرسنجی

توسط افزونه‌ی نظرسنجی می‌توانید پرسش‌ها را به صورت نظرسنجی به همراه چند گزینه برای انتخاب بسازید.