بهترین کاربران ماه

توسط این افزونه می‌توانید فهرست کاربران برتر را در هر ماه نشان دهید. این افزونه یک ابزارک نیز دارد که فهرست را در قسمت‌های مختلف صفحه قابل نمایش می‌کند.