فیدخوان

ابزارک فیدخوان این امکان را برای شما فراهم می‌کند که ارسال‌های یک فید مشخص شده (از سایت خودتان یا یک سایت دیگر) را در مکان خاصی از صفحه نشان دهید.