لاگر رویدادها

این افزونه انواع فعالیت‌های کاربران در وب‌سایت را ثبت کرده و در پایگاه داده یا فایل نگهداری می‌کند. این داده‌ها برای افزونه‌های دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.