پرینت

افزونه‌ی پرینت یک آیکن به کنار عنوان پرسش اضافه می‌کند که پرسش را در یک صفحه‌ی قابل چاپ نمایش می‌دهد.