امضای کاربر

با این افزونه می‌توانید به کاربران امکان داشتن یک امضای شخصی را بدهید. این امضا در زیر ارسال‌های کاربر نمایش داده می‌شود.