پرسش‌های مشخص شده

با استفاده از این افزونه می‌توانید تعدادی از پرسش‌های وب‌سایت را مشخص کنید که در فهرست پرسش‌ها همواره در بالای فهرست قرار می‌گیرند.