پروفایل سفارشی

توسط افزونه‌ی پروفایل سفارشی نحوه‌ی نمایش پروفایل کاربران تغییر می‌کند. این پروفایل هیچ تنظیماتی در قسمت ادمین ندارد.