ویرایش‌گر wysiwyg

این افزونه یک ویرایش‌گر حرفه‌ای به وب‌سایت شما اضافه می‌کند.