ماوس‌آور

افزونه‌ی ماوس‌آور در صفحات فهرست پرسش، قسمتی از متن پرسش را هنگام قرار گرفتن ماوس روی عنوان پرسش نمایش می‌دهد.