فهرست تگ

ابزارک فهرست تگ یک ابزارک بسیار ساده است که فهرستی از تگ‌های محبوب را در قسمتی از صفحه نمایش می‌دهد.